Hakkımızda

Antares Yayınları ülkemizin edebiyat iklimine katkı sunmak ve kelimelerin gücüyle yaşam deneyimini renklendirmek hedefiyle yola çıkmıştır. Sloganı, Latince bir deyimden türetilen “Umutla Yıldızlara”dır.

Yayın yelpazesini geniş tutmayı amaçlayıp yerli yazarlarımızın eserlerine öncelik vermeyi planlamaktadır.

Mallerme’nin “Dünyada her şey sonunda kitap olmak üzere vardır,” sözüne istinaden, edebiyatı hayattan yansıyan bir ses, görüntü, düşünce parçası şeklinde yorumlar. Dolayısıyla herkesin söyleyecek birkaç sözü olduğuna inanır.